Szeretettel köszöntjük a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda honlapján!

Kadarkúti Gyermekkert Óvoda

Óvodánkban 4 osztatlan csoport működik


Munkatársaink:
9 óvodapedagógus, közülük 6 fő rendelkezik szakvizsgával – közoktatás vezető, gyermektánc oktató, fejlesztőpedagógus.
Nevelőmunkánkat segíti 4 szakképzett dajka és 1 takarító-konyhás.
Óvodánkban felvételre kerülnek azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik nevelését a többi gyermekkel integráltan meg tudjuk oldani, és akik számára szakembert tudunk biztosítani.
A logopédiai, gyógypedagógiai feladatokat a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézmény, Kadarkúti telephelye látja el.

125 férőhellyel rendelkezünk. Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyben tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra, és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatók.

Óvodánk 2010 nyarán a DDOP pályázatának köszönhetően jelentősen megújult.
Az épület felújításra került, valamint a hiányzó helyiségek - tornaszoba, nevelői szoba, fejlesztő szoba, elkülönítő helység – kialakításával bővült az óvoda épülete.

Kadarkút Város Önkormányzata Környezet és Energia Operatív Program pályázat segítségével további fejlesztést valósított meg, 2015 őszén intézményünkben napelemes villamos energia termelő rendszert alakított ki.

Az óvodai környezet kialakításában az összhang megteremtésére törekszünk, amely tükrözi óvodánk hagyományőrzéséből fakadó sajátos arculatát. Azonos szemléletmód szabályozza óvodánk helyiségeinek, udvarának berendezését. Az egészséges élettér így szolgálja programunk célkitűzéseinek megvalósítását, benne a gyermek egészséges testi fejlesztésének lehetőségét.

2013. augusztusában Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda alkalmazotti közössége részére a kadarkúti ifjúság nevelésében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül Kadarkút Városért (Pro Urbe) címet adományozott.

Bőthe Istvánné
óvodavezető

Kadarkúti Gyermekkert Óvoda top