Szeretettel köszöntjük a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda és Mini Bölcsőde honlapján!

Nevelőközösségünk, Óvodánk:

pÓvodai férőhelyeink száma 100 fő. 4 osztatlan csoporttal, és egy Mini Bölcsődei csoporttal alkot is közösséget.

Óvodánk jelenleg 19 alkalmazottal, csoportonként 2 óvodapedagógussal, 1 dajkával működik. Nevelőmunkánkat 1 pedagógiai asszisztens támogatja.

Egyéb munkakörben alkalmazottak:1 kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka,1 takarító-konyhás,1 óvodatitkár. Nevelőközösségünk valamennyi tagja szakképzett.

A logopédiai és gyógypedagógiai feladatokat a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa és gyógypedagógusai látják el. Intézményünk alapító okirata tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását, fejlesztésüket szakemberek segítik.

Valamennyiünket a közös cél, közös érdek, az együtt munkálkodás visz előre. A kor kihívásait igyekszünk követni. Gyorsan változó, felgyorsult életünk megköveteli tőlünk a naprakészséget, lépéstartást, új innovációk megismerését, adaptációkat, új irányzatokat. Fontosnak tartjuk, igényeljük az önképzést, a belső tudásmegosztást, továbbképzéseket, tanfolyamokat, szakmai fórumokon való részvételt.

Programunkról:

1998-ban, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülve, kidolgoztuk saját, Néphagyományőrző Helyi Nevelési Programunkat, majd közös munkánk gyümölcsét,1999 szeptemberétől vezettük be.

Mára már a néphagyományok ápolása, egész óvodai életünket áthatja, figyelembe véve, az óvodás gyermekek életkori sajátosságait. Elemei beépülnek mindennapjainkba, népi kismesterségek, gyermekjátékok, népmesék, mondókák, jeles napokhoz fűződő tevékenységeink által. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, azokat a jeles napokat elevenítjük meg, melyek az évszakok változásaihoz, az évente visszatérő naptári ünnepekhez kapcsolódnak a gyermekek világához igazítva. A felelevenítés során, törekszünk a játékosság örömének fenntartására, egyedi, sajátos vonásainak megélésére pl. Mihály nap, Szüreti nap.

Óvodánk kapcsolatrendszerében kiemelt helyen a család, a családokkal való együttnevelés előtérbe helyezése a legfontosabb. Igyekszünk egyensúlyt teremteni a család és az intézményes nevelés közt úgy, hogy nevelési, tevékenykedtetési koncepcióinkkal kiegészítjük, gazdagítjuk azt.

Kadarkúti Gyermekkert Óvoda top