Kadarkút Város Önkormányzata
ASP Központhoz való csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00020Kedvezményezett:
Kadarkút Város Önkormányzata

A projekt időszaka:
2016.11.02. - 2018.06.30.

Támogatás: 6 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogató: Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat

A projekt bemutatása:
A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal működési területe Kadarkút és Kisasszond településekre terjed ki. A két település állandó lakossága összesen mintegy 2700 fő. A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalban 17-en dolgoznak. Az önkormányzati ASP rendszer bevezetése minden dolgozót érint, így az elvégzendő munkához külön munkaállomások biztosítása szükséges. A célcsoport tagjai rendelkeznek az elvárt szakmai tudássalés felhasználói szintű informatikai ismeretekkel. A Hivatalban az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz több eszköz beszerzése indokolt, mert azok nem állnak rendelkezésre, vagy műszaki paraméterei nem érik el az elvárt minimum szintet, esetleg műszaki állapotuk nem megfelelő, működésük nem megbízható. Mivel a Hivatal működési területén az állandó lakosság létszáma nem éri el a 3000 főt, ezért az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek nem kerülnek kialakításra.

A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  1. Eszközbeszerzés: 9 db munkaállomás MS Windows környezetben, 1 db monitor, 10 db kártyaolvasó és 1 db multifunkciós nyomtató (A3).
  2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat módosítása az ASP rendszer követelményeinek megfelelően.
  3. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: az ASP rendszer szakrendszerbe szükséges átemelni a jelenleg használt önkormányzati szakrendszerek adatait. A folyamat az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével történik. A feladatot a Hivatal azon dolgozói látják el, akik az ASP rendszert használják.
  4. Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás: az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon minden dolgozó részt vesz.
  5. Tesztelés, élesítés: az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak belső erőforrásaik felhasználásával tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.
  6. Projektmenedzsment
  7. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
Térkép