Évkör

Kadarkúti Gyermekkert Óvoda

Az óvodai nevelésünkben a néphagyományok – mondóka, dal, mese, gyermekjáték – anyagából bizonyos válogatás eddig is érvényesült. Valamennyi csoportban a csoportösszetételtől, gyermekek életkori sajátosságaitól függ, hogy az általunk tervezett és vezetett nevelési folyamatba mit, mennyit és hogyan építünk be.

Programunk ennél bővebb lehetőséget kínál. Nemcsak a népművészet és a szokásőrző jeles napok elemeit öleli fel, hanem a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket is. A néphagyományőrző tevékenységeket tartalmilag és időrendileg egységes rendszerbe foglalja. Ennek összefoglaló keretét évszakonkénti rendezésben az „Évkör” mutatja.

top