Óvodánk története

Kadarkúti Gyermekkert Óvoda

Településünkön, már 1938-ban megkezdte működését az első óvoda, Sztopka Mária óvónő vezetésével, mely Római Katolikus óvoda volt, egy bérelt házban, az akkori Templom utca (mai nevén, Petőfi utca), 26. sz. alatti bérelt házban. 1940-ben, magánóvodaként működött, átlag 80-100 kisgyermekkel. Vezetője, még Sztopka Mária volt.

Államosítására 1953-ban került sor.1956-ban, Állami Óvoda és Napközi otthonként, 30 férőhellyel, 2 csoporttal, Baltássy Kálmánné vezetésével működött.

1957-ben költöztették a Fő utca 3. szám alá, vezetője Orbán Gézáné lett.

A jelenlegi óvoda 1973-ban épült, műszaki átadására ezen év augusztus 8.-án kerül sor.

Az intézmény vezetésével Teremi Józsefnét bízzák meg. 1980-ban bővült 2 új csoportszobával, mosdóval, öltözővel. Kadarkúton, a férőhelyek száma, így 125-re gyarapodott. ekkor az óvoda önálló, központi intézménnyé vált, 2 tagóvodát csatoltak hozzá (Mike, Hedrehely).

1985-ben az akkori vezető költözése okán, Németh Istvánnét bízzák meg az óvoda vezetésével.

1987- ben, Bíró Istvánné veszi át az óvoda irányítását. Gazdálkodás terén, az iskolai gondnoksághoz tartozik.

1990- ben, az óvoda fenntartója, Kadarkút Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete.

Az immár 5 csoportos óvodában 11 óvónő, 5 dajka, 2 konyhai dolgozó látja el a gyermekek nevelését, gondozását, fejlesztését. Előtérbe került a gyermekek egyéni fejlődése, kezdett hangsúlyosabbá válni a játék, szabad játék, a játékba való fejlesztés. tanfolyamok, továbbképzések kertében ismerkedtünk az új irányzatokkal, nevelési felfogásokkal, 1993-ban kezdtünk el tüzetesebben foglalkozni a néphagyományőrzés elemzésével, mint az egyik hozzánk, legközelebb álló terület behatóbb vizsgálatával. Ezen belül a Somogyi népszokások gyermeknyelvre történő feldolgozásával. Óvodánk arculatát immár, a néphagyományok tiszteletének szenteltük.

Az 1996-os Országos Óvodai Nevelés Alapprogram pedagógiai alapelveire fektetve, nevelőközösségünk, 1998-ban adoptálta, megalkotta Helyi Néphagyományőrző Nevelési Programját. Bevezetésére 1999.szeptember 1-től került sor.

1997-től az intézmény vezetését Bőthe Istvánné vette át.

2001-től főállású logopédus is dolgozik az óvodában. 2005-ben Kadarkút városi rangot kap. A környező kistelepüéseknek (Kőkút, Visnye, Mike, Hencse, Hedrehely) köszönhetően, volt időszak, mikor 6, illetve 7 csoporttal is működött intézményünk. A változó gazdasági viszonyok, társulási működtetések, magukkal hozták a fejlődési lehetőségek kiaknázását, az uniós pályázati források alkalmazását (2008-2012). 2009- től, az óvoda, és az iskola közösen vesz részt a TÁMOP 3.1.4 pályázatán, melynek hozadéka a Kompetencia Alapú Programcsomag bevezetése volt óvodánkba. Jelentős dokumentumok születtek: Projekt terv,(3 hetet meghaladó, „Kézenfogva”) Játékgyűjtemény, Jó gyakorlat adoptálása (Gyermeki portfólió, azaz a gyermekek fejlődésének nyomon követése). Az Óvoda épületének megújulása is elkezdődik 2010. nyarán.

További bővítésére, DDOP és TÁMOP uniós pályázatok útján nyílt lehetőség. Nyílászárócsere, akadálymentesítés, tetőfelújítás történt, tornaszoba, nevelői szoba, elkülönítő helyiség, raktár létrehozásával egészült ki.

A pályázatok segítségével fejlesztőeszközeink, fejlesztőjátékaink tára is gyarapodott.

2015 őszén, az önkormányzat kezdeményezésére KEOP pályázat útján, napelem rendszer kiépítése valósult meg. 2018-ban TOP-os pályázat keretében, a teljes óvodaudvarunk megújulását követhettük figyelemmel. Tágas udvarunkon, a régi, elavult játékok helyét felváltották az uniós szabványnak megfelelő játékok, új homokozó szigeteket telepítettek csoportrészenként, így a gyerekek igényes, tágas, jól felszerelt udvarban van lehetősége a szabad játékra, az aktív időtöltésre.

Még ebben az évben a Bölcsődeudvar és a Mini Bölcsődei csoport kialakítása is megtörtént. Két EFOP pályázat keretében gyarapodott nevelőmunkánkat segítő eszköztárunk, valamint a gyermekek fejlesztését, játékát segítő, és kiegészítő eszközkészletünk. E mellett az IKT eszközök bővítése, és kiegészítése, korszerűsítése is folyamatosan történik.

Mosdóink, a gyermekek higiéniai igényeit kielégítve, segítve és a fűtés korszerűsítése is sorra került. Megújult melegítőkonyhánk, nevelőközösségünk komfort érzetét növeli, valamint az Óvoda utca kerítésének felújításával, a hozzánk érkező gyermekek és hozzátartozóik esztétikai élményét szolgálja.

2022 őszén Jótékonysági Bált szerveztünk, melynek bevételéből igényes Sószobánk kialakítása valósult meg. Sófalaink, parajdi kősóból és himalája sótéglából épültek, melynek jótékony hatása orvosilag alátámasztott, és gyermekeink egészségének védelmét szolgálja.

Mára már elmondható, hogy a felsorolt pályázatok sokaságának köszönhetően, korszerű épületben, korszerű eszközökkel nevelhetjük gyermekeinket.

Mindezeken felül alkalmazotti közösségünk tudatosan törekszik a Néphagyományőrző Pedagógiai Programban előírt eszközkészletünk, eszközszükségletünk biztosítására.

A 2022/2023- as nevelési évben”Út a Zöldóvoda felé”címmel munkaközösséget hoztunk létre, melynek célja a Zöldóvoda cím elnyerése.Kadarkút város vezetése, 2013 augusztusában a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda alkalmazotti közösségének

PRO URBE

Díjat adományozta, gyermekek neveléséért tett kiemelkedő munkásságáért.Ezzel egy időben, Németh Istvánné, nyugalmazott óvónő, a gyermekek neveléséért, valamint a néphagyományok óvodai ápolásáért

Kadarkút Városért

Díjban részesült.2022 augusztusában Bőthe Istvánné, az intézmény nyugalmazott vezetője

Kadarkút Polgáraiért

Díjban részesült.

top