Óvodánk története

Kadarkúti Gyermekkert Óvoda

1938. október 1.én nyílt meg az első óvoda Kadarkúton Stopka Mária óvónő vezetésével a Templom u.26. (ma Petőfi u.) szám alatt. 1940 március 4-ig római katolikus egyházi óvodaként működött. 1940-től, mint magánóvodát tartotta fenn Stopka Mária, átlag 80-100 gyerekkel.

Az állami óvoda ugyanezen helyiségben volt elhelyezve, melyet 1949-től-1950-ig Kambert Katalin vezetett. A dajka látta el a konyhai feladatokat is, főzött a gyerekekre.

1953-ban államosították az óvodát, 30 férőhellyel működött, szervezeti jellege részben osztott. 1955 március 7-én indult be a napköziotthon.

1956-ban Állami Óvoda és Napköziotthon működött Kadarkút, Templom u.13. szám alatt. Az óvodát fenntartó hivatal, Községi Tanács VB. Az óvoda az Oktatási Minisztérium Óvodai osztálya alá tartozott.- részben osztott csoportok működtek, számszerint kettő. 2 óvónő, 2 dajka és 2 egyéb alkalmazott közreműködésével, 30 férőhelyes intézményként. Vezető óvónő, Baltássy Kálmánné.

1957. november 1-én az óvoda a Nagy féle házba költözött a Fő utca 3. szám alá, vezetője Orbán Gézáné lett.
1957. novemberében kialakítottak egy nagytermet és egy kistermet. Óvodáskorú gyerekek száma a községben 127. Az óvodába beíratott gyerekek száma 56 volt, két részben osztott gyermekcsoporttal.

Nyitvatartási idő:
           Nyáron: 11 óra - 16 héten át 6.00 – 17.00-ig
           Ősszel: 8 óra – 12 héten át 8.00 - 16. 00-ig
           Télen: 6 óra – 20 héten át 9.00 - 15.00-ig

A két gyermekcsoporttal 2 óvónő foglalkozott, munkájukat két dajka és 2 konyhai dolgozó segítette. Az intézmény jellege mezőgazdasági, időszaki napköziotthonos óvoda.

Az óvoda 1965-ig idény napköziotthonként, 1965 szeptembertől óvodaként működött két óvónővel és két dajkával. A téli hónapokban 25 gyermek, nyáron 50 gyermek kapott elhelyezést benne. A Járási Tanács Művelődési Osztályához tartozott, I fokú felügyeleti hatósága a helybeli Általános iskola igazgatója, gazdaságilag a kadarkúti Tanács felügyelete alá tartozott. Az intézmény vezetője még mindig Orbán Gézáné, beosztott óvónő Álmos Lászlóné, majd Fónai Zsuzsanna és 1964-től Németh Istvánné. Dajkák, Szőke Istvánné és Török Sándorné, később Benke Józsefné és Mózer Dezsőné.

1964-ben az Általános Iskolánál megszervezett napköziotthon az óvodások ellátását is biztosította.
Ennek vezetője Kuti István tanító volt, 1967. szeptember 15-től új vezetője van az intézménynek Horváth Erzsébet személyében.

1971-től a nyitvatartási idő télen, nyáron 10 óra. A gyermeklétszám magas, az óvoda épülete kicsi, ezért új óvoda építését határozta el a község.

1973. augusztus 8-án történik meg az új Napköziotthonos Óvoda műszaki átadása, melynek vezetője Teremi Józsefné . Férőhelyek száma 75 főre gyarapodott az új óvodaépület építésével. 4 óvónő foglalkozik a gyerekekkel 3 osztott csoportban -kis, középső, nagycsoport működött. 3 dajka, 1 gondozónő és 2 konyhai személyzet segíti munkájukat.

1977-ben Kadarkút Községi Óvodaként 3 csoporttal- 75 férőhellyel működik az óvoda – beirt gyermeklétszám 94 fő, munkáltató: az iskola A magas csoportlétszámok miatt szükségessé vált az óvoda bővítése. 1979 október 1.-én megkezdik az óvoda újabb szárnyának építését, mivel a jelenlegi épület már nem felel meg a gyermeklétszámnak. A csoportok magas létszámúak: 31 – 36 fő.

1980. október 7.-én átadják az új épületet, melyet részben társadalmi munkában, részben pedig a Nagyközségi Közös Tanács építőbrigádja és kisiparosai építettek fel. Az óvoda önálló, központi intézmény lett, két tagóvodát is csatoltak hozzá.
Kadarkúton a férőhelyek száma 125. A Központi óvoda 5 csoporttal működik. Óvónői létszám: 9 fő, technikai dolgozók: 6 dajka, 4 konyhai dolgozó, 1 karbantartó.

Az óvoda részegységei: 1.sz. tagóvoda Mike, Zrínyi u. 1. – egy osztatlan csoport 32 gyermekkel, 2.sz. tagóvoda Hedrehely, Kossuth l. u. 67. – egy osztatlan csoporttal – 33 gyerekkel. 1980-tól – 1990-ig a kadarkúti Központi Óvoda vezetője végezte a 7 csoport szakmai irányítását. A tagóvodák bevonásával folyamatosan működtek munkaközösségek.

1985-ben változás történik a dolgozói létszámban. 9 óvónő helyett 11 óvónő dolgozik az 5 csoportban a vezető óvónőt is beleértve. A dajkák létszáma nem változott, 6 fő, 1 fő adminisztrátor segíti a vezető munkáját, a konyhai személyzet 1 főre csökken.

Az óvoda önálló intézményként működik.

1985-ben Teremi Józsefné óvodavezető elköltözött Kadarkútról, s így Németh Istvánné általános helyettest bízták meg az óvoda vezetésével.
1987-ben Bíró Istvánné veszi át az óvoda irányítását. Gazdálkodás terén továbbra is az iskolai gondnoksághoz tartozott az intézmény.

1990-ben megszűnik óvodánk központi jellege, a két tagóvoda önálló lesz.

A kadarkúti Óvoda fenntartója Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete.
Férőhelyeinek száma: 125
5 csoporttal működik, 11 óvónő- beleértve a vezetőt is 5 dajka és 2 konyhai dolgozó – látja el a gyerekek gondozását, fejlesztését. Belső továbbképzés keretében folyamatosan működött munkaközösség az óvodában.

Előtérbe került a gyermekek egyéni fejlődése, kezdett hangsúlyosabbá válni a játék, a játékban való fejlesztés. Tanfolyamok, továbbképzések keretében ismerkedtünk az új irányzatokkal, nevelési felfogásokkal. 1993-1994-ben kezdtünk el foglalkozni a néphagyományokkal – munkaközösség keretében, Németh Istvánné vezetésével. Anyagot gyűjtöttünk a Somogyi népszokásokról, s vizsgáltuk azt, hogy mit tudunk megvalósítani a gyerekekkel.
1996-tól tudatosan törekszünk óvodánk egyéni arculatának kialakítására, melynek érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a természetes anyagok felhasználására, a néphagyományok megismerésére, népköltészeti alkotások gyűjtésére.
1996-ban kiadásra került az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, amely meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.

1997- től az óvoda vezetője: Bőthe Istvánné.

1998-ban az Alapprogramra épülve kidolgozásra kerül a néphagyományőrző helyi nevelési program, melynek bevezetése 1999. szeptember 1-től indul.
2001 – 2004 között főállású logopédus is dolgozik az óvodában.
2003. szeptember 1-től 6 csoport működik. A kadarkúti és a hencsei Képviselőtestület döntése alapján a kadarkúti óvoda 6. csoportja a hencsei csoport.
Férőhelyek száma: 150 Csoportjaink osztott, részben osztott és osztatlan formában működnek.
Az alkalmazottak létszáma: 25 fő.
Az óvoda továbbra is önálló intézmény, gazdaságilag részben önálló – az Iskola gondnokságához tartozik. Fenntartó: Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete. A hencsei csoport fenntartója: Hencse és Kőkút községek Önkormányzatának Képviselőtestülete.

2005-ben újra tagóvoda a hedrehelyi óvoda, Kadarkút városi rangot kap.

2007-ben megszűnik a hencsei tagóvoda, és újra tagóvoda lesz a mikei óvoda, így továbbra is 7 csoportos az intézmény.
2007-ben megalakul az Óvodafenntartó Társulási Tanács, valamint létrejön a Kadarkúti – Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás s, ezzel együtt a kistérségi óvodavezetők és iskolaigazgatók munkaközössége is.
2008-ban Hedrehely kilép az Óvodafenntartó Társulásból, Homokszentgyörgyhöz csatlakozik. 2008-tól 6 csoporttal működik a kadarkúti Napköziotthonos Óvoda. Az óvodákkal közösen 2008 és 2012 között-a Kistérség megszűnéséig évente megrendezésre kerül a Kistérségi Tavaszköszöntő Fesztivál, melynek a kadarkúti óvodai dolgozók szervezésével a Művelődési Ház ad otthont.

2009-től a gazdálkodási feladatokat Kadarkút Város Önkormányzata látja el.

2009-ben az óvoda az iskolával közösen részt vesz a TÁMOP 3.1.4 pályázatán. Először 2 óvodai csoportban, majd a 2010-2011-es évben a többi óvodai csoportban is bevezetésre kerül a kompetencia alapú óvodai nevelés.

Igen jelentős dokumentumok készülnek el:

 • Helyi Nevelési Program átdolgozása (kompetencia,-néphagyományőrzés, -etnikai nevelés, IPR, SNI)
 • Saját játékgyűjtemény összeállítása
 • 3 hetet meghaladó projekt kidolgozása
 • jó gyakorlat adaptálása, a kutasi óvoda „Gyermekek fejlődésének nyomon követése” – dokumentumának alapján.

A felsorolt dokumentumok elkészítésében a teljes nevelőtestület részt vesz.

A pályázat végén- 2010.nyarán- elkezdődik az óvoda felújítása és bővítése.

 • Az óvoda utca felőli részénél teljes mértékben megújul a tető, a csatorna, szigetelést kap az óvoda épülete
 • kicserélik a nyílászárók nagy részét
 • akadálymentes bejáratokat alakítanak ki
 • fűtésünket leválasztják az iskoláról, saját gáz kazánnal fűtünk
 • elkészül a tornaszoba, nevelői szoba, logopédiai szoba és ezek berendezése is megtörténik.
 • 2010. július 1-től létrejön az iskolával az integráció, Dr. Komjáti Tiborné a Főigazgató, az óvoda az iskola intézményegysége lesz. 2013. január 1-én az óvoda visszakapja az önállóságát, és új nevet vesz fel: Kadarkúti Gyermekkert Óvoda

  2013. augusztusában a kadarkúti Városnapon nagy megtiszteltetés érte az óvodát – Németh Istvánné, nyugdíjas óvónő a kadarkúti gyerekek neveléséért és a néphagyományok óvodai ápolásáért – Kadarkút Városért díjban részesült, valamint – a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda alkalmazotti közössége Pro Urbe díjat kapott.

top