Hagyományápoló tevékenységek

MÁRCIUS
BÖJTMÁS HAVA
Óvónő
Jeles napok
 • Márc.12. Gergely napja: A diákok e napon gyűjtögetni jártak, hívogatták, toborozták az iskolatársakat. Gergely járás.
 • Márc.15. Nemzeti ünnep
 • Márc.18. 19.20. Sándor, József, Benedek: Meleghozó napok. Ezeken a napokon engedik szabadon a méheket.
 • Márc.25. Gyümölcsoltó boldogasszony: Ha derűs a gyümölcsoltó (jó idő), megtelnek a boroshordók.
 • Húsvét - A kereszténység legnagyobb ünnepe.
Tartalmi és szervezési feladatok
 • Az ébredő természet megfigyelése. Tavaszi nagytakarítás udvaron, csoportszobában.
 • A palántázás előkészítése – vetegetés ládába, poharakba. Élősarokban: hajtatások, rügyeztetések, ültetések.
 • Népi megfigyelések az időjóslásban.
 • A hónap mestersége: fazekasság.
Gyerekek
Külső világ tevékeny megismerése
 • Élősarokban: hajtatások, rügyeztetések, ültetések
 • Séták alkalmával az ébredő természet megfigyeltetése
 • Fazekasság: fazeka műhely megismerése, anyagokkal, eszközökkel való ismerkedés
 • Korongozás: díszítés, kemencébe rakás
Mese-vers
 • A természeti jelenségeiről szóló időjósló mondókák, versek (nap, eső stb.), kiolvasok, névcsúfolók.
 • Évszakhoz kapcsolódó népmesék.
 • Szólás mondás, találós kérdések.
Ének-zene
 • Szabadtéri dalos játékok felelevenítése, játszása
 • Természet különböző hangjainak felismerése, új hangok felfedezése, megnevezése
 • Évszakhoz kapcsolódó népdalok
Vizuális
nevelés
 • Növényekből játékkészítés (fűzfa síp, fűzfavesszőből kosárka)
 • Népi kismesterség: fazekasság (pl. álltafarm kialakítása agyagállatokból, különböző méretű kövekből, kavicsokból, textíliákból, különféle fadarabokból.)
 • Alkalmazott technikák alkalmazása.
Mozgás
 • Labdajátékok a szabadban
 • Távolugrás homok gödörbe
 • Lassabb és gyorsabb futás különböző akadályok (fák, bokrok) kerülgetésével
 • Séták
Közös
program
Zöldágjárás:
A tavaszt, a természet megújulását jelképező énekes játék. A csoportok zöldágakkal feldíszített kapuk alatt énekelve bújnak, verssel, mondókával köszöntik a tavaszt.

Komatálazás:
Népszokásból lett gyermekjáték. A „komatálban” finom falatok vannak (pl.: a gyerekekkel közösen sütött pogácsa) kóstolót visznek a többi csoportnak, akik viszonozzák a kedves figyelmességet.
top