Hagyományápoló tevékenységek

JÚLIUS
SZENT JAKAB HAVA
Óvónő
Jeles napok
 • Júl.2. Sarlós Boldogasszony Mint Péter-Pálkor szintén az aratás kezdőnapjának tartották. Különböző időjárásjósló regulák fűződnek hozzá. Júliustól ősz végéig szüneteltek a dramatikus népszokások. Szintén dolog tiltó nap. „Sarlós Boldogasszony napja hat hétig az időt egyformán tartja.”
 • Júl. 20. Illés napja A néphit szerint zivataros, mennydörgős nap. Általában dolog tiltó nap.
 • Júl.22. Mária Magdolna napja: Zivataros nap. E napon vágták régen a kislányok haját, hogy jobban nőjön. A dió és mogyorótermés minőségét befolyásoló hiedelem szerint, ha esik, rossz lesz.
 • Júl.25. Jakab napja Időjárás, termésjósló nap. Ha e napon tiszta az ég, jó gyümölcstermés lesz. Ezen a napon a zab aratását be kell fejezni.
 • Júl.26. Anna- Szűz Mária anyjának, Szent Annának az ünnepe e napon megszakad a kender töve, készülni lehet a kendernyűvésre.
Aratási szokások:
A Péter-Pál napkor megkezdett aratás (jún.29.) a július hónap legnagyobb társas munkája. Somogy megye a nagy uradalmak hazája volt. Szokás volt az aratókoszorúk készítése. Búzakalászból kötötték, búzavirággal, pipaccsal díszítették. A falusiak koszorúját a jegyzőségen, a pusztaiakét az intézőnél függesztették fel, amíg az aratás tartott. A nehéz munkavégzést alkalmanként játékkal tették elviselhetőbbé. Játszották a macskajátékot. Egy összekötött zsebkendőt (egér) dobálták egymás lába alatt, amit a „macskának” el kellett kapni. Ha megfogta,menekülhetett,mert a többiek kergették. Gyakran énekszóval mentek a mezőre, vagy a szállásra, s munkaközben is el – elénekeltek egy-egy arató dalt. Az aratás befejezte után egyik vasárnap rendezték az aratóbált, melyet általában az intéző állt.
Tartalmi és szervezési feladatok
 • Nyári kirándulások, séták, tájmegismerő kirándulások. Gyűjtő utak.
 • A népi kismesterségek gyakorlásához szükséges anyagok folyamatos gyűjtése. Az összegyűjtött növények, termések, anyagok raktározása.
Gyerekek
Külső világ tevékeny megismerése
 • Séták, kirándulások, túrák a természetben.
 • Növények, termések gyűjtése, szárítása.
 • Növényekből játékkészítés, virágkötésfonás.
 • Fűszövés.
Mese-vers
 • A természet jelenségeiről szóló időjárásos mondókák, versek.
 • Kiolvasók, névcsúfolók.
 • Évszakhoz kapcsolódó népmesék.
Ének-zene
 • Dalos játékok játszása a szabadban és bent. Kapuzó, hidas, párválasztó vonuló.
 • Évszakhoz kapcsolódó népdalok. (aratás, kaszálás, pásztornóták)
Vizuális
nevelés
 • Az év közben alkalmazott technikák gyakorlása, népi kismesterségek gyakorlása. (fonások, szövés, agyagozás, gyöngyfűzés)
 • Fűszövés, virágkoszorú készítése, levélsíp, csörgő (pásztortáska)
Mozgás
 • Népi sportjátékok, küzdőjátékok, fogócskák, labdajátékok.
 • Futások: akadállyal, kerülgetéssel. Kötélhúzás, célba dobás.
top